Mededelingen & nieuws
Verenigingsagenda
Hulpverleningen
Bestuur & Contact

Wat is EHBO / Eerste Hulp?
EHBO-cursus volgen
Herhalingen & Hulpverleningen
Lidmaatschap v.d. vereniging
Contact

Hulpverlening aanvragen
Jeugdcursussen op scholen
ContactVerenigingsstatuten

Huishoudelijk Reglement
Websitedisclaimer
ANBI

Home

Iedereen heeft wel eens van de term EHBO gehoord en ook dat het iets te maken heeft met eerste hulp geven. Dat klopt ook want E.H.B.O. staat voor: Eerste Hulp Bij Ongelukken. Of technischer geformuleerd: Eerste hulp is die hulp, die - in afwachting van deskundige hulp - op een verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Zo zijn er 'de vijf punten', die iedereen in acht zou moeten nemen als hij of zij wordt geconfronteerd met een crisissituatie; of deze nu op het werk, thuis of op straat plaatsvindt.

  • Let op gevaar (voor jezelf, omstanders en het slachtoffer)
  • Ga na wat er gebeurd is
  • Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
  • Zorg voor deskundige hulp (breng iemand naar de dokter, de GGD, ziekenhuis of bel 112)
  • Behandel het slachtoffer waar hij of zij ligt of staat.

Zoals U kunt lezen is het eigenlijk heel simpel en vooral logisch. Zo is eigenlijk de hele cursus E.H.B.O. Het enige wat U geleerd wordt is om ook in een crisissituatie het hoofd koel te houden, zodat U ook dan logisch kunt nadenken en systematisch te werk kunt gaan. Lijkt het U ook wat om deze practische en wellicht levensreddende kennis en handelingen te leren?

Handig om te hebben

Lang niet alle hulp die u verleent zal levensreddend zijn. En daarmee bedoelen we niet het eventueel mislukken van de levensreddende handeling, maar gewoon dat u in de meeste gevallen bloedingen, schrammen, kneuzingen, botbreuken, duizeligheden, etcetera zult behandelen. Als u weet hoe u deze kleinere verwondingen op een goede manier kunt aanpakken, heeft dat een groot aantal voordelen:

  • U vermindert de paniek, die ontstaat in situaties van bloed en/of pijn
  • U kan een eerste beoordeling geven van de mate van nood van het slachtoffer: zelf behandelen, huisarts, ziekenhuis, ambulance, etc., waardoor de druk op de zorgverleners afneemt
  • Het geeft u meer zelfvertrouwen om de kleinere kwetsuren zelf te kunnen behandelen
  • U weet beter hoe u deze kleine verwondingen kunt behandelen dan een leek. Veel van 'grootmoeders trucjes' helpen slecht of maken de verwonding juist erger
  • Een diploma Eerste Hulp is daarom gewoon altijd handig om te hebben.

Wat doe je allemaal?

Er wordt kennis opgedaan van de belangrijkste functies van het menselijk lichaam, de ligging en de werking van de belangrijkste organen, welke stoornissen hierin kunnen optreden en hoe hierbij te handelen. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan huis-, tuin- en keukenongeluk(ken/jes).

Levens redden

Levensreddende handelingen zoals mond-op-mond-beademing, reannimatie, stabiele zijligging, noodvervoers-greep, e.d. worden vaak en rustig geoefend o.a. met behulp van Lotusslachtoffers en reanimatiepoppen.

U kunt zich inschrijven via contact. Hier vindt u ook meer concrete gegevens over onze cursussen.

Copyright: Katholieke Vereniging voor E.H.B.O. 's-Hertogenbosch 2004-2016; Webdesign & -mastering: Peter Aarsel