Mededelingen & nieuws
Verenigingsagenda
Hulpverleningen
Bestuur & Contact

Wat is EHBO / Eerste Hulp?
EHBO-cursus volgen
Herhalingen & Hulpverleningen
Lidmaatschap v.d. vereniging
Contact

Hulpverlening aanvragen
Jeugdcursussen op scholen
ContactVerenigingsstatuten

Huishoudelijk Reglement
Websitedisclaimer
ANBI

Home

Actueel

De volgende cursus is gepland op 11 september 2019 op de woensdagavond.

De aanvangstijd van de cursus is om 20.00 uur en zal eindigen om ca. 22.15 uur. De kosten bedragen € 180. Wij maken u er op attent dat er diverse zorgverzekeraars zijn die in hun pakket vergoedingen hebben opgenomen voor een EHBO -cursus.

Algemeen

De vereniging start tweemaal per jaar met een beginnerscursus (inclusief reanimatie), namelijk in januari en in september. De beginnerscursus bestaat uit ca. 14 lessen van 2 uren, en wordt met een examen afgesloten. De kosten bedragen € 180,- inclusief het lesmateriaal. Tijdens de lessen wordt alle te kennen stof behandeld en alle handelingen, die gevraagd kunnen worden op examen, uitgebreid geoefend. Alle cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Zo wordt optimaal zorg gedragen voor de kwaliteit van de opleidingen.

  • Cursus: start in januari en september
  • Duur: 12 à 14 lessen van 2 uur
  • Kosten: € 180,- per persoon inclusief lesmateriaal.

De meeste gegevens en de antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u hieronder vinden.

Twee maal per jaar starten wij een opleiding EHBO (incl. Reanimatie) in ons Oefencentrum aan de Pelssingel 548B te ’s-Hertogenbosch om 20.00 uur. De cursus bestaat uit ca. 14 lessen van elk twee uren en wordt met een examen afgesloten. Om aan het examen te kunnen deelnemen moet de kandidaat tenminste de leeftijd van 15 jaar hebben en in principe alle lessen gevolgd hebben. U leert naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen, die als gevolg van plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden, in nood verkeren.

Het cursusgeld bedraagt € 180 per persoon. In dit bedrag zijn begrepen de kosten van Cursuspakket bestaande uit het EHBO - Lesmateriaal. Ook de examenkosten zijn in het bedrag opgenomen. Na ontvangst van het cursusgeld wordt een plaats gereserveerd. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is in de onmiddellijke nabijheid van ons Oefencentrum uw auto te parkeren. Slechts 10 plaatsen zijn op een afstand vanaf ca. 35 meter van ons gebouw beschikbaar. Wel is een ruime mogelijkheid op de Van Weeghensingel aan de kant van het water De Aa.

Als u zich wilt inschrijven, dan kunt u dit formulier (pdf) downloaden, invullen en retourneren aan het secretariaat, Postbus 2257, 5202 CG 's-Hertogenbosch. Mocht iemand anders dan uzelf uw cursusgeld betalen, dan kunt u dat in het inschrijfformulier aangeven. U hoeft dan geen automatische incasso af te geven.

Moment van ontvangst van uw betaling is bepalend voor de volgorde van inschrijving mocht de situatie zich voordoen dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen binnen de cursus.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Copyright: Katholieke Vereniging voor E.H.B.O. 's-Hertogenbosch 2004-2016; Webdesign & -mastering: Peter Aarsel