Mededelingen & nieuws
Verenigingsagenda
Hulpverleningen
Bestuur & Contact

Wat is EHBO / Eerste Hulp?
EHBO-cursus volgen
Herhalingen & Hulpverleningen
Lidmaatschap v.d. vereniging
Contact

Hulpverlening aanvragen
Jeugdcursussen op scholen
ContactVerenigingsstatuten

Huishoudelijk Reglement
Websitedisclaimer
ANBI

Home

Niet alleen verzorgd onze EHBO-vereniging cursussen voor volwassenen, maar ook speciale cursussen voor de basischooljeugd. Speciaal getrainde instructeurs komen persoonlijk les geven in groepen 7 of 8 van de basisschool. Het Oranje Kruis heeft ook voor de jeugd aparte richtlijnen opgesteld, en een eigen lesmethode.

We geven op een aantal basischolen in de Bossche regio les.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Opleidingen.

Copyright: Katholieke Vereniging voor E.H.B.O. 's-Hertogenbosch 2004-2016; Webdesign & -mastering: Peter Aarsel