Mededelingen & nieuws
Verenigingsagenda
Hulpverleningen
Bestuur & Contact

Wat is EHBO / Eerste Hulp?
EHBO-cursus volgen
Herhalingen & Hulpverleningen
Lidmaatschap v.d. vereniging
Contact

Hulpverlening aanvragen
Jeugdcursussen op scholen
ContactVerenigingsstatuten

Huishoudelijk Reglement
Websitedisclaimer
ANBI

Home

Uw medewerkers kunnen aanschuiven bij onze reguliere lessen. Wij kunnen - bij voldoende deelnemers - cursussen op uw bedrijf verzorgen. Ook kunnen wij jeugd-EHBO-lessen geven op uw basisschool bij ons in de regio.

Voor informatie rond EHBO-curussen voor bedrijven en basisscholen en/of particulier:

 • E-mail: Johan van Doesburg,
  coördinator Opleidingen, opleidingen@ehbodenbosch.nl
 • Telefoon: Johan van Doesburg, coördinator Opleidingen
  (06) 36 56 09 81 b.g.g (073) 642 72 78, Giel Rietkerk

Voor het aanvragen van hulpverleningen voor uw evenement:

Om een goed beeld te verkrijgen van u evenement willen we u vragen om deze kort lijst in te vullen, zodat wij onze hulpverlening hier goed op kunnen afstemmen; en om een goed inzicht kunnen verkrijgen wat onze hulpverleners kunnen verwachten.

 • Download het aanvraagformulier (pdf)
  En mail 'm door naar de coördinator Hulpverleningen.
 • E-mail: Peter Aarsel, coördinator Hulpverleningen,
  hulpverleningen@ehbodenbosch.nl
  Postbus 2257, 5202 CG ’s-Hertogenbosch
Copyright: Katholieke Vereniging voor E.H.B.O. 's-Hertogenbosch 2004-2016; Webdesign & -mastering: Peter Aarsel